donderdag

Allah in the family - 3

Alles draait om moslims & migranten tegenwoordig. Die ik hardnekkig beledigend 'Floekteliengen' blijf noemen. Alleen de homoseksuele vluchtelingen uit Syrie en Iran en half Afrika krijgen het label 'vluchtelingen', die zijn wat mij betreft Welkom.
Door al het etnische getier, gehaat, geëis en ge-zieligdoen vergeet je wel eens dat moslims ook maar mensen zijn. Met een vreselijk foute en schier onomkeerbare opvoeding in een eeuwigdurende oorlogsambiance.
Helaas wordt Links Nederland flink gruizig van de opportunisten, de oplichters, de extremisten en de criminelen onder hen. Zijn wij boerenkaaskoppen nou altijd zo dom geweest of zien we hier een staaltje Stockholm Syndroom veroorzaakt door te veel Veganisme?

woensdag

dystopie 'De klantverharder' (gereviseerde versie)





Supermarkt SuperVoordeel te Cromstrijen.
Man in zwart pak en donkere zonnebril legt een hand als een roeibootje op de schouder van een boodschappende dame.


"...Mevrouw, gaat u met me mee?"

"Nee dank je, ik ben pas getrouwd."

maandag

~ het land onder de kernreactor


Heb je wel gehoord van ‘t Giebelgakkermeer
voorbij de Schaapjeskerk in Nieuw-Ruiersveer
achter Bistro Groenvoerbabbel
nog vóór De Krokante Knabbel
en rechts runt juffrouw Kruizenspin
dorpsbingohuis 'Vlieg Er Eens In'

donderdag

Goede Hemeltijden, Slechte Hemeltijden







Als Michelangelo hetero was geweest, zou er op het plafond van de Sixtijnse Kapel een behangetje geplakt zijn.
- Robin Tyler, lesbische feministe

dinsdag

~ vergeet u het schoteltje niet



juffrouw Klatergoud
niet jong maar ook niet oud
het permanentje dik en nauw
en van nature nog mooi blauw

zondag

Kronieken Van Een Bioscoopdinosaurus, 3 - Blootenbillen op een vachtje



In de stoffige Jaren Vijftig waren mijn ouders vrij moderne opvoeders.
Vandaar dat er van mij géén foto Wil Op Een Vachtje bestaat. Nee, ik ben nooit op zo’n kriebelding neergevlijd.  Als baby.  Later wel, als volwassene, maar de dame waar ik me op neervlijde bleek nogal een man te zijn en prikte.

zaterdag

La Cirque du Catholique




“…U vroeg naar mij, Uwe Heiligheid?”

“Inderdaad, aartsbisschop. Komt u verder.”

Nee, laat m-”

“-Duizendmaal vergeving! Ik zal een flesje olijfolie laten brengen, dan heeft u de pauselijke ring zo snel mogelijk weer terug! Als de Heilige Stoel met zijn af en toe onhemelse geur de wc niet meteen doortrekt.”

vrijdag

~ weduwe voor wil en dank









verspild
haar beste jaren aan
zijn minste maar taaiste dagen
ze gooit een narcis op zijn ingekiste
uitgewoonde lijf en plengt stijf
een traan

donderdag

De kortstondige reïncarnatie van Desiderius Erasmus

Ik moest hem wel opmerken, want hij stond geheel bloot en nogal bottig op het Grotekerkplein in het centrum van de stad. Hij keek omhoog naar het bronzen beeld aldaar, en ik hoorde hem de kreet slaken:  “Bijlo! Gelyck twee druppen waeter!”
Scherpe neus, kin als een Zuid-Hollandse windbreker- geen twijfel mogelijk; een heuse Rotterdamse celebrity.
“God betoonde my Syne barmhartigheyd ende liet my weederkeren om myne gheliefde Stadt andermael te aenschouwen”, sprak hij, mij omarmend, hoewel ik geen TV-Rijnmond microfoon vasthield.

woensdag

~ ecce homo sapiens



~ hebberig

geld maakt hebberig
sprak de schrijver met debuutpech
en snaaide een patatje curry
voor de snavel van een duif weg


©2008dedeurs

vrijdag

Allahu-quackbar!




Er moet iets tegen de islamitische Pest pandemie gedaan worden. Help mee. Steun het idee om extremistisch islamitische hondvarkenskoppen te veranderen in die van ontwapenende badeendjes. 


zaterdag

~ de legers van de onafzienbaarheid


blauwbeaderd op een legerbrits
bewoog zij
in parademars haar benen


heet kanonnenvlees beklom haar
de blanke bajonet
richtend, vurend, terugtrekkend


haar laatste klant was een sergeant

hij fluisterde ik schiet
met scherp het wordt mijn kind

zij, de moeder van het vaderland
schonk hem na de slachting en de nederlaag
zijn toekomstdroom; een legioen






©2006dedeurs

maandag

Gelukkig is er nog steeds nieuws! - #3


-Lamsvlees Blijkt Vaak Kalkoenvlees-

Bij de PLUS zag ik iets nieuws: ronde plastic doosjes met geroosterde insecten. Of kalkoenvlees in de vorm van maden en sprinkhanen? Na een kwartier staren wist ik het zeker. De lekkernijen bewogen.


zaterdag

De Madonna en de Niemand


Madonna, wie kent haar niet, wie van de lichting 1970 is niet met haar opgegroeid. Legde wat grondregels voor de post-Beegees Disco vast en sjouwde op het podium met katholieke relikwieën rond. Like a Virgin, maar daar leek ze toen al niet meer op en om iets te bereiken zorg je dat je het ook niet meer bent.
Madonna leeft al jaren Elders. Soms doet ze ons zonnestelsel aan, shopt op winkelboulevards waarvan ze denkt dat die voor haar zijn gebouwd, en verwacht ze dat wanneer ze in haar luxueuze ruimteschip naar haar thuisplaneet zoeft, die centra en winkelstraten ook weer afgebroken worden. Het idee dat ook anderen daar winkelen zou haar verbijsteren.

Dit alles viel me in 2003 al op. Toen ze in afwachting van die ene grote rol met ingebouwde Oscargarantie besloot zolang af te dalen naar de ordinaire toneelplanken. Daarbij dreef ze het gerenommeerde Londense theater tot wanhoop met haar toen al exorbitante eisen...


- Eenakter voor Diva, Toneelknecht & Impessario -